Vänligen ange ditt användarnamn och lösenord här:

Användarnamn:  
Lösenord: Inloggning
Inte registrerad än? Beställ inloggningsinformation!   Registrierung:

Namn:  
Företag:  
Gata:  
Postnummer / Stad:  
Land:  
Telefon:  
E-post: registrera
HemProdukterFackaffärerServiceFöretagKontakt

Användning

Ansvarsfrihet


1. Innehålla av onlineanbud
Författaren övertar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten,
fullständigheten eller kvaliteten av publicerad information. Garantianspråk mot författaren som gäller skador av materiell eller ideell art, som orsakats genom att använda eller ej använda erbjuden information resp. genom användning av felaktig eller ofullständig information utesluts alltid, såvida det inte föreligger ett rättsligt eller grovt vårdslöst fel från författarens sida.
Alla erbjudande är friblivande och oförbindliga. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera delar av sidorna eller hela erbjudandet eller att ställa in hela publikationen tidsvis eller konstant utan att meddela detta.

 

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till främmande internetsidor ("länkar"), som ligger utanför författarens ansvarsområde, träder att ansvarsförpliktande endast då i kraft om författaren har kunskap om innehållet och det var tekniskt och rimligt för honom att förhindra användandet av illegalt innehåll.
Författaren förklarar därför uttryckligen att vid tidpunkten när länkarna sattes de länkade sidorna var fria
från illegalt innehåll. Författaren har inget inflytande på den aktuella och framtida formen och innehållet på länkade sidor. Därför distanserar han sig härmed uttryckligen från allt innehåll av länkade sidor som ändrats efter länksättningen. Detta fastställande gäller för alla inom
det egna internetutbudet satta länkar och hänvisningar samt för främmande inlägg i de av författaren upprättade gästböckerna, diskussionforumen och mailinglistorna. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och speciellt för skador som uppstår genom användande eller ej användande av sådan information har endast erbjudaren av den sida till vilken förvisats inte den som enbart med länkar förvisar till respektive publikation.

 

3. Upphovs- och märkesrätt
Författaren strävar efter att i alla publikationer beakta upphovsrättigheterna av all använd grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter, använda av honom själv uppställd grafik, ljuddokument videosekvenser och texter eller använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.
Alla inom interneterbjudandets nämnda och eventuellt genom tredje part skyddade märken varumärken underligger utan inskränkning bestämmelserna av respektive giltig varumärkesrätt och ägarrättigheterna av respektive inskriven ägare. Endast på grund av att nämna det kan man inte dra slutsatsen att varumärket inte är skyddat genom rätten av en tredje part!
Copyright för publicerade, av författaren skapade objekt underligger ensamt författaren av sidorna. Den dublicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller trycka publikationer är inte tillåtet utan författarens uttryckliga tillåtelse.

 

4. Dataskydd
Såvida det består möjligheten att ange personliga eller företagsdata (e-postadresser, namn, adresser, så sker angivelsen av dessa data från användarens sida helt frivilligt.

 

5. Rättsverksamhet av denna ansvarsfrihet
Denna ansvarsfrihet är att se som en del av Internetutbudet från vilken förvisades till denna sida. Såvida delar eller enstaka formuleringar av denna text inte, inte mer eller inte fullständigt motsvara gällande rätt, förblir övriga delar av dokumentet i dess innehåll och giltighet inte påverkade. 
Produkter

Lådsystem & inbyggnadselement
Påbyggnadslåda Top MINI
Påbyggnadslåda Top DUO
Påbyggnadslåda Top PSI
Rulljalusilåda - saneringsystem
HELLA nisch-trav
HELLA trav
HELLA-putsbländskydd
Lådsystem & inbyggnadselement
Fasadpersienner & jalusier
Utomhusfasadpersienner AR 63 ECN
Utomhusfasadpersienner AR 80 ECN
Utomhusfasadpersienner ARO 65
Utomhusfasadpersienner AR 92
Utomhusjalusier 50, 60, 80, 100mm
Inomhusjalusier 50, 60, 80 mm
Fasadpersienner & jalusier
Jalusier
NOVA-putsbärare
NOVA Top Safe
Nova dagsljuspersienner
NOVA-förbyggnadsrulljalusier skaktelement
NOVA-förbyggnadsrulljalusier
Inbyggnadsrulljalusier ERO
Jalusier
Solskydd för vinterträdgårdar
Solskydd för vinterträdgårdar modell tenta plus
Solskydd för vinterträdgårdar modell tenta
Solskydd för vinterträdgårdar
Insektsskydd
Insektsskydd-ramsystem
Insektsskydd-rullgardin
Markiser
Kassettmarkis C2
Kassettmarkis S2
Kassettmarkis Discus
Markisbelysning HELLA nightlight
Vind-siktskydd
Balkongmarkis B3000
Öppen markis Sola
Hylsmarkisen Viva super
Hylsmarkisen Viva plus
Öppen markis Viva
Kassettmarkis Compact
Markiser
Fasadsolskydd
Lodrättmarkis SM
Loggiamarkis LM
Förbyggnadssolskyd VB
Fasadmarkis FM
Fasadsolskydd
Inomhussolskydd
Bländskyddsgardin BS99
Elementmörkläggning
Plissee 20, 25 mm
Tygjalusi
Vertikala jalusier
Inomhusjalusier 16, 25mm
Styrning - automatik
Byggnadsautomatisering
Fackaffärer

Service

Mässtider
Skötsel & tipps
Fasadmarkiser/Förbyggnadssolskydd
Jalusier
Markiser
Vertikala jalusier
Jalusier
Solskydd för vinterträdgårdar
Energisparande
Dagsljusanvändning
Automatisering
BVST
KlimaHaus
News
HELLA markisveckor 2013

Nike Hops kör ner på HELLA
Säkerhetsjalusier
reddot design award 2010
Nedladdningsområde
Företag

HELLA-gruppen
Företagsfilosofi
Ledbild
Hållbarhet
Företagskrönika
Företagskrönika Arabella
Kvalitetshantering
Press
Referenser
Lediga jobb
Kontakt

Kontaktformulär
Säten
Copyright © 2008-2012 Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH - All Rights reserved.  A-9913 Abfaltersbach 125  l  Tfn ++43/4846-6555-0,  l  Fax DW 134,  l  e-post: office@hella.info
Impressum  |  Sitemap  |  Allmänna affärsvillkor  |  Användningsvillkor