SprachePolski
default
Menü
website-home-produktkategorien.jpg

Zrównoważony rozwój w firmie HELLA

Oszczędzanie zasobów naturalnych jest tylko jednym aspektem

Zrównoważony rozwój jest w firmie HELLA wieloaspektowo i głęboko zakorzeniony w jej biznesowej działalności. Wykracza on znacznie poza oszczędne obchodzenie się z zasobami i dotyczy wielu obszarów codziennego życia.

Zrównoważone wytwarzanie i zużywanie energii

Już w 1985 wraz z budową własnej elektrowni wodnej firma HELLA uczyniła ważny krok w celu zmniejszenia obciążania przez siebie środowiska naturalnego. Już w 1986 roku można było uruchomić firmową elektrownię wytwarzającą rocznie energię o mocy 12 mln kWh. Wykorzystuje ona daną przez naturę siłę dwóch oddalonych od siedziby firmy o ok. dwa kilometry strumieni Erlenbach i Magaretenbach, aby wytworzyć znaczną część energii potrzebnej do produkcji.

Wkład w efektywność energetyczną

Produkty, które sprawiają, że pomieszczenia nie nagrzewają się w zbyt dużym stopniu, poprawiają efektywność energetyczną budynku, w którym są zamontowane. Gdy ciepło słoneczne nie może wnikać bez przeszkód, chłodzenie wymaga użycia mniejszej ilości energii. Produkty, które uniemożliwiają niekontrolowane uchodzenie ciepła, na przykład przez okna, pozwalają oszczędzić drogą energię grzewczą. Firma HELLA oferuje swoim klientom rozwiązania dla obydwu scenariuszy i w ten sposób w istotny sposób poprawia efektywność energetyczną budynku.

Zrównoważony rozwój personelu

Sukces przedsiębiorstwa opiera się na jego pracownikach, którzy codziennie osiągają najlepsze rezultaty w służbie klientów. Dlatego zrównoważony rozwój personelu jest od bardzo dawna kluczowym zadaniem całego kierownictwa w przedsiębiorstwie. Wyraża się to w ciągłym wzroście ilości pracowników, która przekracza dzisiaj liczbę 1300, oraz w konsekwentnym kształceniu i dokształcaniu pracowników firmy HELLA we wszystkich obszarach działania.

Trwałe produkty

Jakość produktów HELLA stanowi główny filar filozofii firmy i jest głęboko zakorzeniona w wartościach przedsiębiorstwa. Wytrzymałość i długie działanie rozwiązań z zakresu ochrony przed słońcem i czynnikami atmosferycznymi przyczyniają się zasadniczo do zrównoważonego charakteru portfela. Produkty zaprojektowane nie na jeden sezon lub jeden okres życia, lecz na cały okres eksploatacji budynku, w jednakowym stopniu chronią środowisko naturalne, jak i jego zasoby.

Trwałe relacje z klientami i dostawcami

Pewne i trwałe stosunki z klientami i dostawcami w sposób trwały zapewniają sukces wszystkich zaangażowanych partnerów. Ciągłe pielęgnowanie relacji jest trwale zakorzenione w filozofii przedsiębiorstwa. Otwartość, uczciwość i niezawodność to dla firmy HELLA wartości, które kształtują przy tym stosunki między ludźmi.