SpracheSlovensky
default
Menü
website-home-produktkategorien.jpg

Trvalá udržateľnosť u spoločnosti HELLA

Šetrenie zdrojov je len jeden aspekt

Pre spoločnosť HELLA má trvalá udržateľnosť viac vrstiev a má hlboké korene v podnikateľskej činnosti. V šetrnom nakladaní so zdrojmi ide ešte ďalej a má vplyv na množstvo oblastí každodenného života.

Trvalo udržateľná výroba a trvalo udržateľné využívanie energie

Už v roku 1985 urobila spoločnosť HELLA dôležitý krok postavením vlastnej vodnej elektrárne, aby tak minimalizovali ekologickú stopu spoločnosti. Vlastná firemná elektráreň s ročným výkonom 12 mil. kWh bola uvedená do prevádzky už v roku 1986. Využíva prírodnú silu jazier Erlenbach a Magaretenbach, ktoré sú vzdialené dva kilometre od sídla firmy, na výrobu značného podielu energie potrebnej pre výrobu.

Prispievanie k energetickej účinnosti

Produkty, ktoré majú účinok na to, aby sa miestnosti príliš nezohrievali, zlepšujú energetickú účinnosť budov, v ktorých sú namontované. Ak slnečné teplo nemôže neobmedzene prenikať dovnútra, musí sa vynaložiť menej energie na chladenie. Produkty, ktoré zabraňujú nekontrolovanému úniku tepla – napríklad cez okná – šetria cennú vykurovaciu energiu. Spoločnosť HELLA ponúka svojim zákazníkom riešenia pre obidva scenáre a týmto spôsobom výrazne prispieva k energetickej účinnosti budov.

Nepretržitý rozvoj personálu

Úspech spoločnosti stojí na jej zamestnankyniach a zamestnancoch, ktorí denne podávajú maximálne nasadenie pre dobro a spokojnosť zákazníkov. Nepretržitý rozvoj personálu je už od samého začiatku kľúčovou úlohou všetkých vedúcich pracovníkov v spoločnosti. Toto sa odzrkadľuje na neustálom raste počtu zamestnancov na dnešných viac ako 1 300 zamestnancov, ako aj na neustálom vzdelávaní a doplnkovom vzdelávaní zamestnancov spoločnosti HELLA vo všetkých oblastiach.

Trvácne produkty

Kvalita produktov spoločnosti HELLA je základným pilierom firemnej filozofie a je hlboko ukotvená v hodnotách spoločnosti. Trvácnosť a neustála funkčnosť riešení na ochranu pred slnkom a počasím zásadne prispievajú k trvalej udržateľnosti portfólia. Produkty, ktoré nie sú navrhnuté na sezónu alebo na pár rokov, ale na celú dobu živostnosti budovy šetria rovnako životné prostredie a jeho zdroje.

Trvalo udržateľné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi

Spoľahlivé a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi trvalo zaručujú úspech všetkých zúčastnených partnerov. Nepretržité udržiavanie vzťahov je pevnou súčasťou filozofie spoločnosti. Otvorenosť, čestnosť a spoľahlivosť sú pre spoločnosť HELLA najvyššie hodnoty, ktoré pritom odrážajú vzájomné zaobchádzanie.