SpracheSlovensky
default
Menü
Header-produktivitaet.jpg

Produktivita

Denné svetlo pre lepšie výsledky

Svetlo a produktivita sú vzájomne úzko prepojené.

Všade, kde sa vyžaduje koncentrácia pri práci, svetlo rozhodujúcim spôsobom prispieva k výkonnosti ľudí. Platí to pre kancelárie, pracovné haly, a rovnakým dielom pre učebne a seminárne miestnosti.
Zlé osvetlenie neprirodzeným umelým svetlom sa okrem zlého vzduchu v miestnosti považuje za jednu z hlavným príčin takzvaného „syndrómu nezdravých budov“ (Sick Building Syndrome, SBS). Ide o zastrešujúci pojem pre súčet zdravotných porúch a porúch duševného zdravia ako sú bolesti hlavy, únava, poruchy spánku a všeobecná nevoľnosť, ktoré sa môžu vyskytovať pri neoptimálnych podmienkach v miestnostiach a priestoroch. Ľudia, ktorí musia podávať výkon pri týchto nevhodných svetelných podmienkach, sú týmito alebo podobnými symptómami postihnutí častejšie.


Pritom nehrá úlohu len samotná intenzita osvetlenia, ale aj spektrálne zloženie svetla. Slnečné svetlo je najprirodzenejšie zo všetkých zdrojov svetla, a preto je v pracovnom prostredí nenahraditeľné a v tejto súvislosti pôsobí obzvlášť pozitívne na produktivitu a pohodu. Práca pri dennom svetle uľahčuje vnímanie farieb a videnie vo všeobecnosti. Menej unavuje a šetrí vlastné zdroje tela, ktoré sa môžu použiť na zvládnutie úloh.

hella-fachkompetenz-produktivitaet-tageslichtlenkung.jpg

Vedenie svetla pre vyššiu produktivitu

Svetlo na pracoviskách by malo byť prirodzené čo možno najdlhšie. Znamená to: Slnečné svetlo sa v ideálnom prípade inteligentné a plánovane využíva na osvetlenie pracovísk a učební. Súčasne sa musí zabrániť rušeniu oslnením, aby boli dosiahnuté optimálne podmienky pre výkon. Presne na toto je vhodné vedenia svetla, ktoré zaručí, že prirodzené svetlo bude nasmerované tak, kde je potrebné a bude tlmené všade tam, kde by mohlo rušiť.

O tento vyvážený stav sa postarajú žalúzie a raffstory HELLA s takzvanou funkciou vedenia svetla. Dostanú svetlo do priestorov, v ktorých je potrebné. Individuálne ovládateľné lamely sa, nezávisle od stupňa slnečného žiarenia a intenzity denného svetla, postarajú o optimálne osvetlenie. V kombinácii s inteligentnými riadeniami a senzormi – napríklad snímačom slnečného žiarenia – sa v priebehu dňa dokážu plnoautomaticky postarať o optimálne osvetlenie. Pritom sa sleduje pohyb slnka a zosieťované žalúzie, raffstory a rolety sa podľa potreby otvárajú alebo zatvárajú, aby sa udržiavala nastavená úroveň osvetlenia.

 

Žalúzie a raffstory

Žalúzie a raffstory HELLA sa vyznačujú najvyššou kvalitou spracovania a nekompromisnou funkčnosťou. Vedú a dávkujú prirodzené slnečné svetlo pre zaručenie ideálneho využitia a zabránenie oslneniu.

 

ONYX – Riadenie ochrany pred slnkom

ONYX je riadiaci systém špeciálne vyvinutý na ovládanie a obsluhu produktov na ochranu pred slnkom, s ktorým sa prostredníctvom aplikácie do smartfónu alebo tabletu dajú pohodlne ovládať markízy, žalúzie, raffstory, ako aj rolety. Zapojením senzorov ako snímače vetra a slnečného žiarenia systém automaticky preberá optimalizáciu vašej svetelnej situácie.

hella-fachkompetenz-produktivitaet-lichtlenkung.jpg