SpracheSlovensky
default
Menü
webbild-gruppe-raffstores-slider3.jpg

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov


Vážené dámy, vážení páni,
veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží. Využívanie vašej webstránky je spravidla možné aj bez uvedenia osobných údajov. Vaše údaje spracúvame výhradne na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V rámci informácií o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v rámci našej webstránky.


1) Spracúvanie údajov
V súvislosti s vašou návštevou našej webstránky zhromažďujeme dátum a čas vašej návštevy, vašu IP-adresu, názov a verziu internetového prehliadača, podstránky, systém poskytovateľa, cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre monitorovanie vašej histórie na našej webstránke, dolu uvedené cookies, ako aj všetky osobné údaje, ktoré nám dáte k dispozícii vyplnením kontaktného formulára.


2) Uloženie údajov a postúpenie údajov tretej strane
Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vašou návštevou našej webstránky, uchovávame s najvyššou opatrnosťou a ukladáme ich zásadne po dobu troch mesiacov. Dlhšie uchovanie nastáva iba vtedy, ak je to nevyhnuté pre skúmanie prípadných zistených útokov na našu webstránku.
Všetky údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s tým, že nás kontaktujete emailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, použijeme a spracujeme výlučne na účely spracovania vašej požiadavky spravidla v dĺžke trvania sedem rokov, ak nám zákonné predpisy neprikazujú ich dlhšie uchovanie.
Keďže nepodnikáme iba v Rakúsku, ale aj v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a tiež mnohých východných krajinách, poskytnú sa údaje z dôvodu realizácie objednávky spoločnostiam patriacim do koncernu. Ak je to nevyhnutné pre realizáciu objednávky alebo pre účely vyúčtovania, prevedú sa údaje tretej strane. Vaše osobné údaje však poskytneme iba do tých krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že disponujú primeranou úrovňou ochrany údajov alebo že prijali opatrenia, ktoré zaručia, že všetci príjemcovia disponujú dostatočnou a primeranou úrovňou ochrany údajov.
S vašimi údajmi bude samozrejme zaobchádzané nanajvýš dôverne a odhliadnuc od týchto bodov nebudú bez vášho súhlasu postúpené tretej strane.


3) Účely spracúvania údajov
Vaše osobné údaje používame na
• to, aby sme vám dali k dispozícii webstránku a aby sme ju stále vylepšovali a vyvíjali;
• vytváranie používateľských štatistík;
• rozpoznanie prístupov na našu webstránku, možnosti zabránenia a skúmania;
• zodpovedanie vašich požiadaviek a možnosť splniť začaté zmluvné vzťahy.


4) Základ spracúvania údajov
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je - za predpokladu, že prednastavenie vo vašom prehliadači neposkytne štandardný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR - náš prevládajúci oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, ktorý pozostáva z dosiahnutia hore uvedených účelov, prípade ak už existuje zmluva, prípadne ak sa nachádzame v predzmluvnej fáze čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.


5) Cookies
Naša webstránka používa takzvané cookies. Ide o malé neškodné textové súbory. Prostredníctvom prehliadača sa ukladajú na vaše koncové zariadenie, aby sa naša ponuka stala používateľsky prijateľnejšia. Niektoré cookies ostanú na vašom koncovom zariadení uložené pre opätovné rozpoznanie vášho prehliadača, až do vymazania.
Ak si neželáte automatické používanie cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní cookies a aby ste ich v jednotlivých prípadoch mohli povoliť. Chceli by sme vás upozorniť na to, že ak cookies deaktivujete, môže to ovplyvniť niektoré funkcie našej webstránky.


6) Získavanie všeobecných údajov a informácií
Každou návštevou našej webstránky sa zhromažďujú všeobecné údaje a informácie, aby sme vedeli zaručiť, že naša webstránka pracuje správne, aby sme ju optimalizovali a aby sme zaručili jej funkčnosť. Pre vás je dôležité to, že nejde o žiadne osobné údaje a na základe nich nemôže byť zistená žiadna konkrétna osoba. Môže pritom ísť o nasledujúce údaje: Typ použitého prehliadača a jeho verzia, operačný systém, webstránka, z ktorej ste na tú našu pristúpili.


7) Analytický softvér econda
Aby sme vedeli optimalizovať našu webstránku a prispôsobiť ju potrebám, uzatvorili sme zmluvu o internetovej analýze so spoločnosťou ecoda GmbH. Pomocou riešení a technológií spoločnosť econda GmbH zhromažďuje a ukladá anonymizované údaje. Z nich vytvorí používateľské profily, ktoré sú, rovnako ako IP-adresy, pseudonymizované. Používateľské profily sa bez výslovného súhlasu nikdy nepriradia ku konkrétnej osobe. Využitie pseudonymizovaných údajov prebieha na základe ustanovení § 15 ods. 3 dTMG. Cookies sa aj v tomto prípade použijú sa opätovné rozpoznanie vášho internetového prehliadača.
Ak si už viac neželáte zhromažďovanie a ukladanie údajov, môžete to kedykoľvek namietať tu s účinkami do budúcnosti. Námietka platí pre konkrétne zariadenie a internetový prehliadač, na ktorom boli Cookies použité. Prosím, prípadne zopakujte tento proces pre všetky zariadenia. Akonáhle odstránite Opt-out-cookie, požiadavky a otázky sa znovu postúpia spoločnosti econda
O nariadeniach o ochrane údajov spoločnosti econda GmbH sa môžete kedykoľvek informovať na stránke https://www.econda.de/datenschutzhinweise/: econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe (Nemecko).

 

8) Správca značiek Google (Google Tag Manager)
Na našej webovej stránke používame nástroj „Správca značiek Google“, službu spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko (ďalej ako „Google“). Pomocou nástroja Správca značiek Google môžeme my ako obchodníci spravovať značky webových stránok z jedného rozhrania. Samotný správca značiek, ktorý vkladá značky, však funguje bez súborov cookie a nezhromažďuje osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa iba iné značky, ktoré za určitých okolností môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google však tieto údaje nepoužíva. Ak ste nastavili deaktivovanie súborov cookie alebo ste pre tieto súbory vykonali inú akciu, bude to zohľadnené pre všetky značky sledovania, ktoré vložil správca značiek Google, nástroj teda vaše nastavenia pre súbory cookie nezmení.


9) Využívanie IP adries
Pri návšteve našej webstránky sa zaznamená vaša IP adresa, ale okamžite sa pseudonymizuje zmazaním posledných štyroch znakov. To znamená, že síce vieme rozlíšiť, z ktorej krajiny našu webstránku otvoríte, ale nevieme rozlíšiť z akého koncového zariadenia. Tým pádom nevieme zistiť ani konkrétnu identifikovateľnú osobu.


10) SSL-šifrovanie
Používame príslušné šifrovacie postupy (napríklad SSL) podľa aktuálneho stavu technológií, aby sme vedeli zaručiť bezpečnosť vašich údajov.


11) Sociálne médiá
Sme zastúpení aj na sociálnych sieťach ako Facebook, Xing a Google. Aktuálne sa cez Facebook a Google nezhromažďujú žiadne údaje.
Facebook
Sociálna sieť Facebook, je sociálnym miestom kontaktu prevádzkovaným na internete a online komunitou. Používatelia môžu medzi sebou cez túto platformu komunikovať a vytvárať interakcie vo virtuálnom priestore. Facebook sa využíva aj na výmenu názorov a skúseností. My, ako spoločnosť, využívame Facebook, aby sme komunite priniesli informácie týkajúce sa našej spoločnosti.
Prevádzkovateľom siete Facebook je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba žije mimo
územia USA alebo Kanady, je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.
Kedykoľvek môžete nahliadnuť do zverejneného nariadenia o ochrane údajov spoločnosti Facebook, na stránke https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a informovať sa o zhromažďovaní, spracúvaní a využívaní osobných údajov spoločnosťou Facebook.
Xing
Xing je internetová sociálna sieť, ktorá používateľom umožňuje starať sa o aktuálne obchodné kontakty a nadväzovať nové obchodné kontakty. Na ten účel si používateľ založí osobný profil. Pomocou Xing využívame talentového manažéra, kde sú uložené voľné pracovné miesta. Používatelia, ktorí by radi využívali ponuky alebo by chceli zmeniť prácu, budú v prípade príslušnej zhody kontaktovaní.
Spoločnosťou, ktorá prevádzkuje XING, je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Nariadenie o ochrane údajov zverejnené spoločnosťou XING nájdete na stránke https://www.xing.com/privacy.
Daylightblog
Naša spoločnosť je online zastúpená aj pomocou Daylightblog (http://www.daylightblog.com). Táto služba obsahuje krátke správy a informácie o spoločnosti HELLA, našich produktoch a všeobecných témach k ochrane pred slnkom a počasím. Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára. Pritom sa uloží meno a emailová adresa, aby sa vaša žiadosť dala príslušne spracovať. Vaše údaje sa samozrejme spracujú dôverne.


12) Predajné informácie
Cez našu internetovú stránku máte možnosť odoberať predajné informácie. Potrebujeme na to emailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odoberaním týchto informácií. Akonáhle sa prihlásite k odberu predajných informácií, dostanete email s odkazom pre potvrdenie prihlásenia.
Informačné odoberanie môžete kedykoľvek stornovať. Stačí, ak kliknete na tlačidlo „odhlásiť/unsubscribe“ v jednom z takýchto emailov. Následne bezodkladne zmažeme vaše údaje v súvislosti so zasielaním predajných informácií.


13) Vyhľadávanie špecializovaných predajcov
V našom systéme máme uložených špecializovaných predajcov, ktorí súhlasili s tým, aby boli vedení v našich zoznamoch a aby sa vám v súvislosti s vyhľadávaním špecializovaných predajcov zobrazili tí špecializovaní predajcovia, ktorí sa nachádzajú najbližšie k vašej aktuálnej polohe. Aby sme vám mohli zobraziť špecializovaných predajcov, ktorí sa nachádzajú najbližšie k vašej aktuálnej polohe, používame služby Google Maps, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrany údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de


14) Vaše práva
Zásadne máte právo na informácie, opravu, zmazanie, obmedzenie, prenosnosť, odvolanie a námietku. Na základe písomnej žiadosti vás budeme kedykoľvek radi informovať o údajoch, ktoré uchovávame k vašej osobe.
V prípade, ak by sa pri spracúvaní údajov vyskytla chyba, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Chybné údaje okamžite opravíme a následne vás o tom budeme informovať.
Ak si už neželáte žiadne ukladanie vašich údajov, máte právo od nás požadovať ich zmazanie. O úspešnom zmazaní a likvidácii údajov vás budeme bezodkladne informovať. Zmazanie a likvidácia sa netýkajú údajov, ktoré sú potrebné pre účtovné a vyúčtovanie účely. V prípade, ak sa vašich údajov týka nejaká výnimka, budeme vás o tom samozrejme informovať.
Ak si myslíte, že spracúvanie vašich údajov je v rozpore s právom o ochrane údajov, alebo že sa nejakým iným spôsobom porušili vaše práva vyplývajúce z ochrany údajov, môžete podať sťažnosť úradu pre dohľad. V Rakúsku je do Úrad pre ochranu osobných údajov.


15) Existencia automatizovaného prijímania rozhodnutí
Ako zodpovedná spoločnosť nepristupujeme k automatizovanému prijímaniu rozhodnutí alebo k profilovaniu.


Kontaktné údaje
Ak máte otázky k bezpečnosti vašich údajov alebo ak si želáte presadenie vašich práv, obráťte sa, prosím, so svojou žiadosťou na zodpovednú osobu:
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
9913 Abfaltersbach 125
datenschutz@hella.info
Stav: marec 2019