SpracheSlovensky
default
Menü
webbild-image-wiga-familie.jpg

Energetická účinnosť

Pre dobro životného prostredia

Ochrana pred teplom a predchádzanie tepelným stratám so systémami na ochranu pred slnkom

Slnko zohrieva a osvetľuje prirodzeným spôsobom a úplne bezplatne. Dôvod, prečo je využívanie slnečnej energie jednou z najväčších výziev a šancí na boj proti klimatickým zmenám a pri predchádzaní vzniku emisií CO2. Počas dňa robí slnečné svetlo umelé zdroje osvetlenia zbytočnými. Čím lepšie je svetlo prenášané do uzavretých miestností a priestorov a tam využívané, tým menšia je potreba využitia elektrickej energie na svetlo.

Ochrana pred letným teplom

Regulácia pomocou produktov na ochranu pred slnkom

Slnečné energia však môže mať negatívny vplyv, keď neobmedzene zohrieva steny, stropy a vzduch v miestnosti. Náklady na chladenie obytných a obchodných priestorov neustále rastú. Klimatizácie, ktoré sa čoraz častejšie používajú aj v strednej Európe, patria k najväčším spotrebičom energie v budovách. V tomto prípade je dôležitosť ochrany pred letným teplom výrazná. K zohrievaniu miestností prispievajú najmä okná. Steny a strechy sú v súčasnosti izolované izolačnými materiálmi, ktoré nespôsobujú tepelné straty, ale aj spomaľujú prenos teplo zvonku dovnútra. V porovnaní s nimi musia byť okná vybavené vhodnými tieniacimi zariadeniami, aby slnečné teplo nemohol nerušene prenikať dovnútra. Týmto spôsobom sa výrazne zníži potreba umelej klimatizácie a šetrí sa cenná energia.

Pre zohrievaním chránia mimoriadne účinne vonkajšie (exteriérové) tieniace zariadenia. Zabraňujú tomu, aby tepelná energia nerušene prekonala bariéru okna. Pretože ako teplo už dostane do interiéru, je nákladné dostať ho opäť von. Vonkajšie (exteriérové) žalúzie, raffstory, rolety a fasádne tieniace zariadenia spoločnosti HELLA sa postarajú o to, aby miestnosti zostali príjemne chladné a denné svetlo bolo aj napriek tomu využité. Dávkujú slnečné svetlo a teplo a umožňujú komplexnú vyváženosť medzi využitím denného svetla a ochranou pred teplom. Podľa potreby plnoautomaticky: Napríklad sa môžu používať inteligentné riadenia so senzormi ako snímače slnečného žiarenia na sledovanie pohybu slnka a zatieňovanie priestorov a oblastí podľa potreby.

Header--fachkompetenz-energieeffizienzjpg.jpg

Zníženie tepelných strát

Inteligentné systémy proti tepelným stratám

Ak teploty klesnú, je rozhodujúce udržať v budove drahšie zohriatu, a tým pádom cennú energiu. Moderné okná s ochranným zasklením pred teplom už dnes dokážu výrazne redukovať tepelnú stratu. Napriek tomu nepredstavujú pre teplo tak veľkú prekážku ako izolovaná stena.
Ak teplo z miestnosti uniká cez okennú plochu, neprejaví sa to len na vyúčtovaní nákladov na vykurovanie. Vzhľadom na to, že okno akumuluje menej tepla ako stena, v rámci miestnosti sa vyskytujú rozdielne teploty povrchov. Následok: Nepríjemný prievan, ktorý vzniká nepretržitým pohybom vzduchu medzi teplom a chladom.
Moderné roletové systémy predstavujú pre teplo dodatočnú prekážku. Pri zatvorení pôsobia ako izolácia a postarajú sa o to, aby energia z vykurovania nemohla tak rýchlo uniknúť. Týmto spôsobom účinne prispievajú k úspore energie

 

Žalúzie a raffstory

Žalúzie a raffstory HELLA sa vyznačujú najvyššou kvalitou spracovania a nekompromisnou funkčnosťou. Vedú a dávkujú prirodzené slnečné svetlo pre zaručenie ideálneho využitia a zabránenie zohriatiu.

 

Rolety

Rolety od spoločnosti HELLA chránia pred svetlom, teplom, chladom a hlukom. Chránia pred zvedavými pohľadmi a pre neželaných hostí sú ďalšou prekážkou. Rolety však neponúkajú len optimálnu ochranu. Ako účinný klimatický nárazník tiež znižujú náklady na vykurovanie a chladenie.

 

Fasádne tieniace zariadenia

Textilné fasádne tieniace zariadenia spoločnosti HELLA sú skvelý dizajnový prvok a súčasne funkčná ochrana pred slnkom. Ponúkajú vysoký klimatický a svetelný komfort v dokonalom spracovaní. Vďaka množstvu farieb a dizajnu je možné poľahky dosiahnuť individuálny vzhľad.

 

ONYX – Riadenie ochrany pred slnkom

ONYX je riadiaci systém špeciálne vyvinutý na ovládanie a obsluhu produktov na ochranu pred slnkom, s ktorým sa prostredníctvom aplikácie do smartfónu alebo tabletu dajú pohodlne ovládať markízy, žalúzie, raffstory, ako aj rolety. Zapojením senzorov ako snímače vetra a slnečného žiarenia systém automaticky preberá optimalizáciu vašej svetelnej situácie.