SprachePolski
default
Menü
webbild-gruppe-raffstores-slider3.jpg

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Szanowni Państwo!
Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa (RODO, TKG 2003). W ramach tej informacji o ochronie danych informujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.


1) Przetwarzanie danych osobowych
W ramach Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy dane o dacie i czasie wywołania strony, adresie IP, nazwie i wersji przeglądarki internetowej, podstronach internetowych, systemie dostawcy usług internetowych, wykorzystujemy cookies, które są koniecznie dla pełnego korzystania z naszej strony internetowej, i niżej wymienione cookies oraz gromadzimy dane osobowej, które udostępniają Państwo sami, wypełniając formularz kontaktowy.


2) Przechowywanie danych i przekazywanie danych osobom trzecim
Wszelkie dane osobowe, jakie gromadzimy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, przechowujemy z najwyższą starannością i zasadniczo pozostają zapisane na okres trzech miesięcy. Przechowywanie na dłuższy czas następuje wyłącznie, jeśli jest to konieczne dla prowadzenia dochodzeń związanych ze stwierdzonymi atakami na naszą stronę internetową.
Dane, które przetwarzamy w związku z nawiązaniem przez Państwa z nami kontaktu, e-mailowo lub przez nasze formularze kontaktowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i są przechowywane przez okres siedmiu lat, o ile przepisy prawa nie zobowiązują nas do przechowywania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres czasu.
Ponieważ działamy nie tylko na terenie Austrii, ale również na terenie Niemiec, Włoch, Szwajcarii oraz wielu państw Europy Wschodniej, dane przekazywane są również do przedsiębiorstw związanych z koncernem w celu realizacji zamówień. Na ile jest to konieczne dla realizacji zamówienia lub jego rozliczenia, dane przekazywane są osobom trzecim. Państwa dane osobowe przekazujemy jednak wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska zdecydowała, że posiadają odpowiedni poziom ochrony danych, lub stosują środki gwarantujące, że wszyscy odbiorcy posiadają odpowiedni poziom ochrony danych.
Oczywiści Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem najwyższej poufności i z wyjątkiem tych punktów nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.


3) Cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane w następujących celach:
• Udostępnienie strony internetowej oraz jej dalsze udoskonalanie i rozwój.
• Możliwość tworzenia statystyk wykorzystywania strony internetowej.
• Możliwość rozpoznawania ataków na naszą stronę internetową oraz ich zapobiegania i badania.
• Odpowiadanie na Państwa pytania oraz wypełnianie zawartych umów.


4) Podstawa przetwarzania danych
Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest – o ile nie występuje już zgoda przez ustawienia Państwa przeglądarki internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO – nasz nadrzędny interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest osiągnięcie wyżej wymienionych celów wzgl. w przypadku zawartej już umowy lub w stadium przedumownym art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


5) Cookies
Nasza strona internetowa używa tak zwane cookies. Są to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe. Są one zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu, w celu zaprezentowania naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. W celu rozpoznania Państwa przeglądarki internetowej podczas następnej wizyty na stronie, część cookies pozostaje zapisana na Państwa urządzeniu do ich usunięcia.
Jeśli nie życzą sobie Państwo automatycznego wykorzystywania cookies, to mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby byli Państwo informowani o tworzeniu cookies z możliwością indywidualnego zezwalania na to. Zwracamy uwagę, że w przypadku deaktywacji cookies ograniczona zostanie funkcjonalność naszej strony internetowej.


6) Gromadzenie ogólnych danych i informacji
Podczas każdego wywołania naszej strony internetowej gromadzone są ogólne dane i informacje, w celu zagwarantowania, że nasza strona internetowa jest prawidłowo prezentowana i zagwarantowania jej funkcjonalności. Ważne dla Państwa jest, że nie są to żadne dane osobowe i nie pozwalają one na ustalenie konkretnej osoby. Mogą to być następujące dane: Używany rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, strona internetowa, przez którą nastąpiło wejście na stronę.


7) Oprogramowania analityczne econda
W celu optymalizacji naszej strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb użytkowników zawarliśmy umowę z firmą econda GmbH dotyczącą analityki internetowej. Za pomocą stosowanych rozwiązań i technologii econda GmbH gromadzi i zapisuje zanonimizowane dane. Na ich podstawie tworzone są profile użytkowania, które są pseudonimizowane, łącznie z adresami IP. Profile użytkowania bez jednoznacznej zgody nie są łączone z danymi pseudonimu. Stosowanie pseudonimizowanych danych następuje na podstawie postanowień § 15 ust. 3 dTMG. W celu ponownego rozpoznania Państwa przeglądarki internetowej również w tym celu wykorzystywane są cookies.
Jeśli nie życzą sobie Państwo gromadzenia i zapisywania danych, to w dowolnym momencie mogą Państwo tutaj wyrazić swój sprzeciw. Sprzeciw obowiązuje tylko dla danego urządzenia i przeglądarki internetowej, dla których został wyrażony. Prosimy o ew. powtórzenie tej procedury na wszystkich urządzeniach. W przypadku usunięcia opt out cookie dane ponownie są przekazywane do econda.
Więcej informacji o wytycznych ochrony danych firmy econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe (Niemcy) mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://www.econda.de/datenschutzhinweise/ .

 

8)    Menedżer tagów Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Menedżer tagów Google”, usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej „Google”). Dzięki Menedżerowi tagów Google możemy jako sprzedawca zarządzać tagami strony za pomocą interfejsu. Sam Menadżer tagów, który wstawia tagi, pracuje jednak bez cookies i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów Google dba jedynie o wyzwolenie innych tagów, które w określonych warunkach mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie korzysta jednak z tych danych. Jeśli w dowolny sposób skonfigurowali Państwo deaktywowanie cookies, to będzie to respektowane dla wszystkich śledzących tagów, które są ustawiane przez Menedżera tagów Google, a samo to narzędzie nie zmieni Państwa ustawień dla cookies.


9) Wykorzystywanie adresów IP
Państwa adres IP zostaje pobrany podczas wizyty na naszej stronie internetowej, ale jednocześnie przez usunięcie ostatnich czterech miejsc tego adresu zostaje on pseudonimizowany. Oznacza to, że możemy co prawda rozpoznać z jakiego kraju nastąpił dostęp do naszej strony internetowej, ale nie z jakiego konkretnego urządzenia. W ten sposób nie można również zidentyfikować konkretnej osoby.


10) Szyfrowanie SSL
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych stosujemy odpowiednie techniki szyfrowania (np. SSL), zgodne z aktualnym stanem rozwoju technicznego.


11) Social Media
Również my jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Xing i Google. Przez Facebook i Google aktualnie nie są gromadzone przez nas żadne dane.
Facebook
Facebook, sieć społecznościowa, to internetowe, społecznościowe miejsce spotkań, społeczność online. Użytkownicy mogą korzystać z tej platformy do komunikowania się ze sobą i integrowania w wirtualnej przestrzeni. Facebook używany jest również do wymiany opinii i doświadczeń. My jako przedsiębiorstwo wykorzystujemy Facebook do przekazywania społeczności informacji związanych z naszą firmą.
Facebook jest zarządzany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za przetwarzania danych osobowych, w przypadku osób żyjących poza USA i Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Wytyczne w sprawie ochrony danych platformy Facebook dostępne są pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i zawierają one informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook.
Xing
Xing internetowa sieć społecznościowa umożliwiająca użytkownikom na pielęgnowanie istniejących oraz zawieranie nowych kontaktów biznesowych. W tym celu użytkownicy tworzą osobiste profile. W Xing używamy funkcji Talent Manager dla prezentowania ofert zatrudnienia. Z użytkownikami zainteresowanymi ofertami lub zmianą pracy nawiązywany jest kontakt zgodnie z wyrażoną przez nich zgodą.
Xing jest zarządzany przez firmę XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Wytyczne dotyczące ochrony danych Xing dostępne są pod adresem: https://www.xing.com/privacy .
Daylightblog
Nasza obecność w internecie obejmuje również Daylightblog (http://www.daylightblog.com). Prezentowane są w nim krótkie artykuły o HELLA, naszych produktach i o ogólnych tematach związanych z ochroną przed słońcem i warunkami klimatycznymi. Mogą się Państwo z nami kontaktować za pomocą formularza kontaktowego. Zapisywane są przy tym Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu odpowiedniego przetworzenia Państwa sprawy. Oczywiście Państwa dane są traktowane poufnie.


12) Newsletter sprzedażowy
Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość abonowania naszego newslettera sprzedażowego. W tym celu potrzebujemy Państwa adres e-mail i zgodę na przesyłanie tych informacji. Po zaabonowaniu tego newslettera otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenia subskrypcji za pomocą linka.
W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania tego newslettera. Wystarczy w dowolnym z e-maili z newsletterem kliknąć na przycisk „wypisz/unsubscribe”. Następnie niezwłocznie usuniemy Państwa dane związane z tym newsletterem.


13) Wyszukiwanie punktów sprzedaży
W naszym systemie zapisane są dane kontaktowe punktów sprzedaży, które wyraziły zgodę na umieszczenie ich na naszej liście, co pozwala na wskazanie Państwu za pomocą wyszukiwania punktów sprzedaży najbliższych dla Państwa aktualnego miejsca pobytu punktów sprzedaży. W celu wyznaczenia punktów sprzedaży w Państwa okolicy korzystamy z Google Maps, których administratorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deklaracja o ochronie danych firmy Google dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de


14) Państwa prawa
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o zgromadzonych danych, ich korekty, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, odwołania zgody i wyrażenia sprzeciwu. Na Państwa pisemne zapytanie chętnie udzielimy Państwu w dowolnym momencie informacji o zapisanych Państwa danych osobowych.
Jeśli podczas zapisywania Państwa danych doszło do błędu, to prosimy o poinformowanie nas o tym. Niezwłocznie skorygujemy dane i poinformujemy Państwa o tym.
Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego przechowywania swoich danych, to w każdej chwili mają Państwo prawo zlecić ich usunięcie. Po udanym usunięciu zostaną Państwo poinformowania o bieżącym statusie. Dane dla celów rozliczeniowych i dla celów księgowych nie są objęte procedurą usuwania. Jeśli jeden z tych wyjątków dotyczy Państwa danych, to oczywiście zostaną Państwo o tym poinformowani.
Jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub w inny sposób doszło do naruszenia Państwa roszczeń z tytułu ochrony danych, to mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzoru. W Austrii jest to Datenschutzbehörde.


15) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Jako świadome odpowiedzialności przedsiębiorstwo zrzekamy się automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.


Dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych lub w kwestiach związanych z realizacją Państwa praw, prosimy o kontakt z administratorem:
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
9913 Abfaltersbach 125
datenschutz@hella.info
Stan: marzec 2019