SpracheČeský
default
Menü
website-home-produktkategorien.jpg

HELLA udržitelný rozvoj

Ochrana zdrojů je pouze jeden aspekt

Udržitelný rozvoj HELLA je vícevrstvý a hluboce zakořeněný v podnikatelské činnosti. Jde dál přes úsporné zacházení se zdroji a dotýká se mnoha oblastí každodenního života.

Udržitelná výroba a využívání energie

Již v roce 1985 udělala HELLA výstavbou vlastní elektrárny důležitý krok k ekologickému pojetí podniku a k šetrnému zacházení se zdroji energií. Už v roce 1986 mohla být uvedena do provozu vlastní elektrárna s ročním výkonem 12 miliónů kWh. Využívá přirozené síly přítoků Erlenbachu a Magaretenbachu, které jsou vzdálené zhruba dva kilometry od centrály společnosti, a vytvářejí tak významnou část energie potřebné pro výrobu.

Příspěvek k energetické efektivitě

Výrobky zabraňující přehřátí místností zvyšují energetickou efektivitu budov, ve kterých jsou instalovány. Pokud se zamezí nekontrolovatelnému pronikání horka do místnosti, nespotřebuje se tolik energie na ochlazení vzduchu v místnosti. Výrobky, které zabraňují nekontrolovatelnému úniku tepla - například přes okna - spoří nákladnou tepelnou bilanci. HELLA nabízí zákazníkům řešení pro obě situace a výrazně tak přispívá k energetické efektivitě budov.

Udržitelný personální rozvoj

Úspěch naší společnosti spočívá na zaměstnancích, kteří denně podávají nejvyšší možný výkon pro spokojenost našich zákazníků. Udržitelný rozvoj personálu je proto klíčovým úkolem celého vedení společnosti. To se ukazuje v neustálém růstu počtu pracovních sil na dnes více než 1300 zaměstnanců a v trvale udržitelném vzdělávání zaměstnanců HELLA ve všech oblastech.

Stabilní výrobky

Kvalita výrobků HELLA je základním kamenem filozofie firmy a je hluboce zakotvena v hodnotách společnosti. Stabilita a dlouhá životnost řešení stínicí techniky přispívají značným dílem k portfóliu udržitelného rozvoje společnosti. Výrobky, které nejsou koncipovány pro jednu sezónu nebo jeden úsek života, ale pro životnost budovy, šetří životní prostředí a stejně tak jeho zdroje

Udržitelné vztahy se zákazníky a dodavateli

Spolehlivé a dlouhodobé vztahy se zákazníky a dodavateli zajišťují dlouhodobý úspěch všem zúčastněným partnerům. Neustálá péče o vztahy je pevně zakotvena ve filozofii HELLA. Otevřenost, poctivost a spolehlivost jsou nejvyšší hodnotou HELLA, která charakterizuje způsob vzájemného jednání.