SpracheČeský
default
Menü
webbild-gruppe-raffstores-slider3.jpg

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Vážené dámy, vážení pánové!
Velice nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. Použití našich webových stránek je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V rámci zásad ochrany osobních údajů Vás chceme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování dat prostřednictvím našich webových stránek.


1) Zpracování dat
Během Vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme datum a čas Vaší návštěvy, IP adresu, název a verzi Vašeho webového prohlížeče, podřízené stránky, poskytovatele souborů cookies, které jsou nezbytné pro Vaši internetovou zkušenost na našich webových stránkách, stejně jako níže uvedené soubory cookies a osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním kontaktního formuláře.


2) Ukládání a přenos dat třetím osobám
Veškeré osobní údaje, které shromáždíme během Vaší návštěvy našich webových stránek, uchováváme s maximální péčí a necháváme je uložené po dobu tří měsíců. Delší doba uchování údajů se provádí pouze za účelem prošetření zjištěných útoků na naše webové stránky.
Informace, které zpracováváme, když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů, budou použity pouze pro účely zpracování Vaší žádosti a budou uchovávány po dobu sedmi let, ledaže by bylo vyžadováno zákonem uchovávat data po delší dobu.
Vzhledem k tomu, že svou činnost provozujeme nejen v Rakousku, ale také v Německu, Itálii, Švýcarsku, Česku a v několika zemích východní Evropy, jsou údaje za účelem zpracování objednávek předávány i přidruženým společnostem. Třetím osobám budou údaje předány pouze v případě projednávání smluv nebo za účelem vyúčtování. Vaše osobní data předáváme pouze do zemí, o kterých Evropská komise rozhodla, že disponují odpovídající úrovní ochrany dat nebo činí opatření zaručující všem příjemcům odpovídající úroveň ochrany dat.
S Vašimi údaji budeme samozřejmě zacházet s nejvyšší důvěrností a kromě těchto bodů nebudou bez Vašeho souhlasu sdíleny s třetími stranami.


3) Účel zpracování dat
Používáme Vaše osobní údaje,
• abychom Vám naše webové stránky zpřístupnili a abychom je mohli nadále vylepšovat a rozvíjet;
• abychom mohli vytvářet potřebné statistiky;
• abychom rozpoznali útoky na naše webové stránky, mohli jim zabránit a vyšetřit je;
• abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy a poptávky a byli schopni plnit své smluvní závazky.


4) Základy zpracování dat
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je - pokud už není v předvoleném nastavení Vašeho prohlížeče povolení v souladu s článkem 6 odst. 1 lit. a DSGVO - náš převažující zájem podle článku 6 odst. 1 f DSGVO, který spočívá v dosažení výše uvedených cílů nebo v případě již uzavřené smlouvy nebo v předsmluvní fázi článku 6 odst. 1 lit. b DSGVO.


5) Cookies
Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé neškodné textové soubory. Ukládají se do Vašeho zařízení pomocí prohlížeče a umožňují nám vytvořit nabídku odpovídající Vašemu zaměření. Pro rozpoznání Vašeho prohlížeče při příští návštěvě našich stránek zůstanou některé soubory cookies uloženy ve Vašem zařízení, dokud nebudou smazány.
Pokud si nepřejete automatické použití cookies, můžete prohlížeč nastavit tak, abyste byli vždy dotázáni, zda si použití cookies přejete. Svolení pak můžete dát pro jednotlivé případy. Upozorňujeme Vás na to, že pokud byste cookies deaktivovali, bude omezena funkčnost našich webových stránek.


6) Shromažďování obecných údajů a informací
Při každé návštěvě našich webových stránek jsou evidovány obecné údaje a informace, aby se zajistilo správné provedení našich webových stránek, abychom je mohli optimalizovat a abychom zabezpečili správné fungování. Pro Vás je důležité, že se nejedná o personální údaje a není evidována žádná konkrétní osoba. Jedná o tyto údaje: typ používaného prohlížeče a jeho verze, operační systém a webová stránka, ze které je přístup.


7) Analýza softwaru econda
Pro optimalizaci a pro utváření našich stránek v souladu s poptávkou jsme uzavřeli smlouvu o analýze webu s firmou econda, s. r. o. Společnost econda s. r. o. zaznamenává a ukládá anonymní data na základě analýz a technologií. Z toho vytváří uživatelské profily, které jsou stejně jako IP adresy pseudonymizovány (proces krytí identity). Uživatelské profily nejsou bez výslovného souhlasu sloučeny s daty pseudonymu. Použití pseudonymních dat se provádí na základě směrnic § 15 odst. 3 dTMG. Soubory cookies se používají i pro rozpoznání Vašeho internetového prohlížeče.
Pokud si nepřejete, aby data byla shromažďována a ukládána, můžete kdykoli v budoucnu kliknout na zde a nesouhlasit. Nesouhlas platí pouze pro konkrétní přístroj a pro webový prohlížeč, na kterém je nastaven. Pokud je to nutné, opakujte proces na všech zařízeních. Jakmile vymažete soubor cookie pro odhlášení, budou požadavky odeslány zpět na econda.
Na stránkách https://www.econda.de/datenschutzhinweise/ se můžete informovat o směrnicích na ochranu dat econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe (Deutschland).

 

8)    Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme "Správce značek Google", službu googlu Irsko Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (dále jako "Google"). Díky správci značek Google můžeme jako obchodník spravovat stránky přes jedno rozhraní. Samotný správce značek, který používá značky, pracuje bez cookies a neshromažďuje osobní identifikační údaje. Správce značek Google spouští pouze další značky, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google ale tato data nepoužívá. Pokud jste cookies vypnuli nebo jste je jinak odhlásili, bude to zohledněno pro všechny značky používané správcem značek Google, takže nástroj nebude měnit nastavení souborů cookie.


9) Použití IP adres
Vaše IP adresa bude při návštěvě našeho webu evidována, ale vymazáním posledních čtyř číslic se stane okamžitě pseudonymní. To znamená, že my sice můžeme rozpoznat, ze které země se uskutečnil přístup na naši webovou stránku, ale ne ze kterého zařízení. V důsledku toho nelze určit žádnou identifikovatelnou osobu.


10) Šifrování SSL
Pro zajištění bezpečnosti Vašich dat používáme nejmodernější techniky šifrování (jako je SSL) v závislosti na aktuálním stavu techniky.


11) Sociální média
I my jsme zastoupeni v sociálních sítích jako Facebook, Xing a Google. Přes Facebook a Google nejsou v současné době shromažďována žádná data.
Facebook
Sociální síť Facebook je internetové společenské místo pro setkávání on-line komunity. Uživatelé mohou mezi sebou na této platformě komunikovat a reagovat na sebe ve virtuálním prostoru. Facebook slouží také k výměně názorů a zkušeností. Naše společnost používá Facebook k poskytování informací souvisejících s firmou.
Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za zpracování osobních údajů osob žijících mimo USA nebo Kanadu, jsou zodpovědné společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
O shromažďování, zpracování a používání osobních údajů se můžete informovat ve směrnici o ochraně dat uveřejněné na Facebooku pod https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , kde je k dispozici.
Xing
Xing je internetová sociální síť, která umožňuje uživatelům udržovat stávající obchodní kontakty a navazovat nové. Za tímto účelem si uživatelé vytvářejí osobní profil. Přes Xing využíváme Talent Manager, kde jsou ukládány volné pracovní pozice. Uživatelé, kteří jsou otevřeni nabídkám nebo změnám v zaměstnání, budou, pokud mají odpovídající kvalifikaci, kontaktováni.
Společnost Xing je provozována společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. Ustanovení o ochraně dat uveřejněných společností Xing jsou pod https://www.xing.com/privacy kdispozici.
Daylightblog
Také přes Daylightblog jsme (http://www.daylightblog.com) online zastoupeni. Daylightblog obsahuje malé zprávy o společnosti HELLA, o našich produktech a obecných tématech stínicí techniky a ochrany proti povětrnostním vlivům. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše jméno a e-mailová adresa budou uloženy, aby byla Vaše žádost odpovídajícím způsobem zpracována. S Vašimi daty budeme samozřejmě zacházet velice důvěrně.


12) Prodejní informace
Prostřednictvím webových stránek máte možnost přihlásit se k zasílání našich prodejních informací. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte s odebíráním těchto informací. Jakmile se zaregistrujete, obdržíte e-mail s odkazem, který potvrdí registraci.
Odebírání prodejních informací lze kdykoli zrušit. Stačí když v jednom z e-mailů kliknete na tlačítko „odhlásit/unsubscribe“. Vaše údaje související s distribucí prodejních informací ihned vymažeme.


13) Vyhledávání prodejce
Do našeho systému jsme uložili kontaktních údaje prodejců, kteří souhlasili s uvedením v našem seznamu, abychom Vám pomohli najít prodejce, který se nachází nejblíže Vašemu současnému místu. K identifikaci prodejců v blízkosti vašeho aktuálního místa používáme službu Google Maps, provozovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně dat od Google naleznete pod: https://policies.google.com/privacy?hl=de


14) Vaše práva
V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost dat, odvolání a nesouhlas. Na základě písemné žádosti Vás budeme kdykoli informovat o uložených údajích o Vaší osobě.
Pokud bychom při ukládání dat udělali chybu, dejte nám prosím vědět. Data neprodleně opravíme a informujeme Vás.
Pokud si přejete Vaše data dále již neukládat, jste oprávněni kdykoli požádat o jejich vymazání. Budete informováni okamžitě po odstranění aktuálního stavu. Údajů pro účely fakturace a účetního zpracování se žádosti o zrušení a vymazání netýkají. Pokud se na Vaše údaje vztahuje jedna z těchto výjimek, budeme Vás samozřejmě Vás informovat.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních dat nebo pokud byly Vaše nároky na ochranu údajů nějakým způsobem porušeny, můžete si stěžovat u dozorčího orgánu. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.


15) Existence automatického rozhodování
Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.


Kontaktní data
Máte-li jakékoli dotazy ohledně zabezpečení Vašich údajů nebo chcete-li uplatnit jedno z Vašich práv, předávejte prosím svou žádost odpovědné osobě na adrese:
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
9913 Abfaltersbach 125
datenschutz@hella.info
Stav: březen 2019