Prosím, zadajte tu mená používateľov a heslo:

Meno používateľa:  
Heslo: Login
Ešte neregistrovaní? Tu požiadajte o vaše prístupové údaje!   Registrierung:

Meno:  
Firma:  
Ulica:  
PSČ / Miesto:  
Štát:  
Telefón:  
E-mail: registrovať
DomovProduktyŠpecializované obchodyServisPodnikKontakt

Použitie

Vylúčenie ručenia


1. Obsah online ponuky
Autor nepreberá žiadne ručenie za aktuálnosť, korektnosť,
úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo nehmotného charakteru, ktoré boli zapríčinené používaním alebo nepoužívaním poskytnutých informácií, resp. využívaním chybných a nekompletných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany autora neexistuje žiadne preukázateľné úmyselné alebo hrubo nedbalé zavinenie.
Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje časti strán alebo celkovú ponuku bez zvláštneho oznámenia meniť, doplňovať, vymazávať alebo regulovať zverejnenie dočasne alebo s konečnou platnosťou.

 

2. Odkazy a linky
Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky ("Linky"), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora, povinnosť ručenia by nadobudla platnosť výlučne v prípade, v ktorom má autor znalosť o obsahoch a bolo by pre neho technicky možné a vykonateľné, aby zabránil využitiu v prípade nezákonných obsahov.
Autor preto výslovne vyhlasuje, že v čase umiestnenia linku boli zodpovedajúce stránky s linkom bez
ilegálnych obsahov. Autor nemá žiadny vplyv na aktuálne a budúce stvárnenie a na obsahy strán s linkom/prepojených strán. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých strán s linkom/prepojených strán, ktoré boli zmenené po umiestnení linku. Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy umiestnené v rámci
vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie zápisy autorov v zriadených knihách hostí, diskusných fórach a zoznamoch mailov. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy a zvlášť za škody, ktoré vzniknú z využívania alebo nevyužívania takýmto spôsobom poskytnutých informácií, ručí samotný poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkázané, nie ten, kto iba cez linky odkázal na príslušné zverejnenie.

 

3. Autorské a označovacie právo
Autor sa usiluje vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva použitých grafov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, využívať ním samotným vypracované grafy, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty alebo siahať po grafoch, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch bez licencie.
Všetky obchodné a tovarové značky uvedené v rámci internetovej ponuky a príp. chránené treťou osobou podliehajú neobmedzene ustanoveniam práve platných práv značiek a vlastníckych práv príslušných zapísaných vlastníkov. Iba na základe samotného menovania nie je možné vyvodiť záver, že obchodné značky nie sú chránené právami tretej osoby!
Autorské právo pre zverejnené, samotným autorom vypracované objekty zostáva u samotného autora stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo vytlačených publikáciách bez výslovného súhlasu autora nie je dovolené.

 

4. Ochrana údajov
Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť na zadanie osobných alebo obchodných údajov (emailové adresy, mená a adresy), tak vydanie napospas týchto údajov zo strany používateľa je výslovne na dobrovoľnej báze.

 

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia ručenia
Toto vylúčenie ručenia treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkázané na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú platnému právnemu stavu, viac nezodpovedajú alebo nemali by úplne zodpovedať, zostanú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu a v jeho platnosti od toho nedotknuté. 
Produkty

Boxové systémy a zabudované prvky
Clony do omietky HELLA
Nasadzovací box Top DUO
Nasadzovací box Top MINI
Nasadzovací box TOP PSI
Roletový box - sanačný systém
HELLA trav do výklenku
HELLA trav
Boxové systémy a zabudované prvky
Raffstory & žalúzie
Vonkajšie raffstory AR 63 ECN
Vonkajšie raffstory AR 80 ECN
Vonkajšie raffstory ARO 65
Vonkajšie raffstory AR 92
Vonkajšie žalúzie 50, 60, 80, 100 mm
Vnútorné žalúzie 50, 60, 80 mm
Raffstory & žalúzie
Rolety
Zabudované rolety ERO
Nosič omietky NOVA
Rolety pre denné svetlo NOVA
NOVA Top Safe
Šachtový prvok predokenných roliet NOVA
Predokenné rolety NOVA
Rolety
Tieniace zariadenia pre zimné záhrady
Tieniace zariadenia pre zimné záhrady model tenda plus
Tieniace zariadenia pre zimné záhrady model tenda
Tieniace zariadenia pre zimné záhrady
Ochrana proti hmyzu
Rámové systémy ochrany proti hmyzu
Roleta na ochranu proti hmyzu
Markízy
Kazetová markíza C2
Kazetová markíza S2
Kazetová markíza Discus
Osvetlenie markízy HELLA nightlight
Ochrana pred vetrom a nežiaducimi pohľadmi
Otvorená markíza Sola
Balkónová markíza B3000
Puzdrová markíza Viva super
Puzdrová markíza Viva plus
Otvorená markíza Viva
Kazetová markíza Compact
Markízy
Fasádne tieniace zariadenia
Zvislá markíza SM
Markíza pre lodžie LM
Predokenné tieniace zariadenie VB
Fasádna markíza FM
Fasádne tieniace zariadenia
Vnútorné tieniace zariadenia
Zatemňovací prvok
Roletová ochrana proti oslneniu BS99
Látková roleta
Plisé 20, 25 mm
Vertikálne žalúzie
Vnútorné žalúzie 16, 25 mm
Automatizácia riadenia
Automatizácia budov
Špecializované obchody

Servis

Veľtržné termíny
Ošetrovanie a tipy
Fasádne markízy / predokenné tieniace zariadenia
Rolety
Markízy
Vertikálne žalúzie
Žalúzie
Tieniace zariadenia pre zimné záhrady
Úspory energie
Využívanie denného svetla
Chladiaca záťaž
Automatizácia
BVST (Spolkový zväz pre technológie ochrany proti slnku)
Agentúra KlimaHaus
Novinky
Týždne markíz HELLA 2013

Niki Hospová jazdí vo farbách HELLA
Bezpečnostné rolety
reddot design award 2010
Sekcia download
Podnik

Skupina HELLA
Firemná filozofia
Predloha
Trvalosť
Firemná kronika
Kronika firmy Arabella
Manažment kvality
Médiá
Referencie
Ponuky miest
Kontakt

Kontaktný formulár
Pobočky
Autorské právo © 2008-2012 Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH - All Rights reserved.  A-9913 Abfaltersbach 125  l  Tel. ++43/4846-6555-0,  l  Fax DW 134,  l  E-mail: office@hella.info
Tiráž  |  Sitemap  |  Všeobecné obchodné podmienky  |  Podmienky použitia