Vennligst tast inn brukernavnet og passordet her:

Brukernavn:  
Passord: Login
Ikke registrert ennå? Forespør dine tilgangsdata her!   Registrierung:

Navn:  
Firma:  
Gate:  
Postkode / Sted:  
Land:  
Telefon:  
E-post: registrere
HomeProdukterFagforretningerServiceBedriftKontakt

Bruk

Ansvarsutelukkelse


1. Innholdet i onlinetilbudet
Forfatteren overtar ikke noe ansvar for aktualiteten, riktigheten,
fullstendigheten eller kvaliteten av informasjonen som er stilt til rådighet. Ansvarskrav mot forfatteren med hensyn til skader av materiell eller immateriell art som er forårsaket av bruk eller ikke-bruk av den presenterte informasjonen hhv. av bruk av feilaktige og ufullstendige informasjoner, er prinsipielt utelukket, hvis det ikke foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra forfatterens side.
Alle tilbud er uforbindtlige og uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å forandre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten varsel, eller å innstille offentliggjøringen midlertidig eller endelig.

 

2. Henvisninger og lenker
Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede internettsider ("lenker") som ligger utenfor ansvarsområdet til forfatteren, ville en ansvarsforpliktelse utelukkende tre i kraft i tilfelle forfatteren har kjennskap til innholdet og det ville være teknisk mulig og forsvarlig for ham å forhindre bruken i tilfelle innholdet er rettstridig.
Forfatteren erklærer på grunn av dette uttrykkelig at de lenkede sidene var fri
for illegalt innhold på tidspunktet lenkene ble opprettet. Forfatteren har ingen som helst innflytelse på den aktuelle eller framtidige utformingen og på innholdet på de lenkede/tilknyttede sidene. Derfor distanserer han seg herved uttrykkelig fra alt innhold på alle lenkede/tilknyttede sider som er blitt forandret etter opprettelsen av lenkene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og henvisninger som er opprettet innenfor
det egne internettilbudet samt for andres oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora og mailinglister som er opprettet av forfatteren. For ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold og særlig for skader som oppstår som følge av bruk eller ikke-bruk av informasjoner som blir presentert på denne måten, er kun tilbyderen av siden som det ble henvist til ansvarlig for, men ikke den som bare henviser til vedkommende offentliggjøring via lenker.

 

3. Opphavsrett og rett til varemerke
Forfatteren bestreber seg på å overholde opphavsretten til de anvendte grafiske framstillingene, lyddokumentene, videosekvensene eller tekstene i alle publikasjoner, å benytte egenproduserte grafiske fremstillinger, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller å gjøre bruk av lisensfrie grafiske fremstillinger, lyddokumenter, videosekvenser eller tekster.
Alle merker og varemerker som nevnes i internettilbudet, også de som eventuelt er beskyttet av tredjemenn, er uinnskrenket underlagt bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende firma- og varemerkeretten og de til enhver tid registrerte innehavers rettighetene. At varemerker blir nevnt, er imidlertid ikke nok til å trekke konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjemanns rettigheter!
Opphavsretten til offentliggjorte objekter som er framstilt av forfatteren selv, ligger utelukkende hos forfatteren av sidene. En mangfoldiggjøring eller bruken av slike grafiske framstillinger, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra forfatterens side.

 

4. Datavern / personvern
Dersom det innenfor internettilbudet er mulig å legge inn personlige eller forretningsmessige data (e-postadresser, navn, adresser), skjer brukerens innlegging av disse dataene på uttrykkelig frivillig grunnlag.

 

5. Rettsvirksomhet til ansvarsutelukkelsen
Denne ansvarsutelukkelsen skal betraktes som en del av internettilbudet som det ble henvist til på denne siden. Dersom deler av eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullstendig er i samsvar med gjeldende rettspraksis, berøres ikke innholdet og gyldigheten av de øvrige delene av dokumentet av dette. 
Produkter

ONYX.HOME
ONYX.NODE
ONYX.CENTER
Instalasjon
ONYX.HOME
Kassesystemer & innbyggingselementer
HELLA trav
HELLA nisje-trav
Rullesjalusikasse - saneringssystem
Påsettingskasse Top PSI
Påsettingskasse Top DUO
Påsettingskasse Top MINI
Indre murflate-system TRAV frame
HELLA pussforblendinger
Kassesystemer & innbyggingselementer
Fasadepersienner & Persienner
Fasadepersienner ARO 65
Fasadepersienner AR 92 ECN
Utvendige persienner 50, 60, 80, 100mm
Innvendige persienner 50, 60, 80 mm
Fasadepersienner AR 63 ECN
Fasadepersienner AR 80
Fasadepersienner & Persienner
Rullesjalusier
NOVA pussbærer
NOVA Top Safe
Dagslysrullegardin LUZ
NOVA utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med kasse som monteres utvendig på husveggen) sjaktelement
NOVA utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse som monteres utvendig på husveggen)
Innbyggingsrullesjalusi ERO
solavskjerminger til vinterhager
Solavskjerming til vinterhagen modell tenda plus
Solavskjerming til vinterhagen modell tenda
solavskjerminger til vinterhager
Insektsbeskyttelse
Insektbeskyttelsesplissé
Insektbeskyttelses-rammesystemer
Insektbeskyttelses-rullegardin IS13
Markiser
VIVA 7040
CLEO 5530
Kassettmarkise C2
Kassettmarkise S2
Kassettmarkise Discus
Markisebelysning HELLA nightlight
Vind-innsynsbeskyttelse
Åpen markise Sola
Balkongmarkise B3000
Kassettmarkise Compact
AREIA 7040
Markiser
Solavskjerminger til fasaden
Vertikalmarkise SM
Loggiamarkise LM
Solavskjerminger til utbygg VB
Fasademarkise FM
Solavskjerming til utbygg VB 107 (ZIP) / VB 207 (ZIP)
Solavskjerminger til fasaden
Solavskjerming til innvendig bruk
Refleksjonsbeskyttelsesrullegardin BS99
Stoffrullegardin
Elementformørkelse
Vertikalpersienner
Plissé 20, 25 mm
Persienne til innvendig bruk 16, 25mm
Fagforretninger

Service

Messedatoer
News
HELLA på R+T 2015 i Stuttgart
HELLA på BAU 2015 i München
Østerrikere bygger flittig og riktig
Fasadepersienne-lameller renser seg selv og omgivelsesluften.
Sikkerhetsrullesjalusier
reddot design award 2010
Pleie & tips
Fasademarkiser / Solavskjerminger for utbygg
Rullesjalusier
Markiser
Vertikalpersienner
persienner
solavskjerminger til vinterhager
Energisparing
Dagslysbruk
Automasjon
KlimaHaus
BVST
Nedlastingsområde
Bedrift

HELLA gruppe
Bedriftsfilosofi
Ledebilde
Varig utvikling
Bedriftshistorie
Kvalitetsmanagement
Presse
Referanser
Ledige stillinger
Kontakt

Kontaktskjerma
Copyright © 2008-2014 Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH - All Rights reserved.  A-9913 Abfaltersbach 125  l  Tel. ++43/4846-6555-0,  l  Faks DW 134,  l  e-post: office@hella.info
Imprint  |  Sitemap  |  Generelle forretningsvilkår  |  Bruksbetingelser